Ẩm thực

Lünner Stuben

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  11:00 - 21:00
 • Thứ 3
  11:00 - 21:00
 • Thứ 4
  11:00 - 21:00
 • Thứ 5
  11:00 - 21:00
 • Thứ 6
  11:00 - 21:00
 • Thứ 7
  11:00 - 21:00
 • Chủ Nhật
  11:00 - 21:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Đức

Không gian

 • Truyền thống
 • Trang trọng
 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Chỗ ngồi ngoài trời

Restaurant & Gartencafe Helming

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  -
 • Thứ 3
  15:00 - 20:30
 • Thứ 4
  15:00 - 20:30
 • Thứ 5
  15:00 - 20:30
 • Thứ 6
  15:00 - 20:30
 • Thứ 7
  15:00 - 20:30
 • Chủ Nhật
  10:30 - 20:30

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Đức

Không gian

 • Phù hợp với gia đình

Các chi tiết khác

 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Có thể đặt bàn trước

BLUE SEA

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 22:00
 • Thứ 3
  -
 • Thứ 4
  10:00 - 22:00
 • Thứ 5
  10:00 - 22:00
 • Thứ 6
  10:00 - 22:00
 • Thứ 7
  10:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  10:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • African
 • Món Đức

Không gian

 • Phù hợp với gia đình

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)